המוצרים שלנו

כרטיס SNMP

מק"ט SNMP קטגוריה

כרטיס הרחבה SNMP למכשירי אלפסק חד-פאזיים, כרטיס SNMP מאפשר גישה מרחוק לאלפסק באמצעות רשת LAN

Designed to work with a single-phase UPS, the network agent NetAgent Mini allows UPS directly connected over LAN 10/100 Mb connections to be managed using the main network communication protocols (TCP /IP , HTTP HTTPS, SSH, SNMPv1, SNMPv2 and SNMPv3). It is the ideal solution for the integration of UPS over Ethernet networks with Modbus/TCP  protocols. It was developed to integrate UPS into medium-sized and large networks, to provide a high level of reliability in communication between the UPS and associated management systems.

FEATURES
 • 32bit RISC processor
 • Compatible with 10/100 Mbps Ethernet and IP v4/6 networks
 • SNMP v1, v2 and v3 with RFC1628
 • SNMP v1 with RFC3433 for the management of environmental sensors (DY806 model only)
 • HTTP and HTTPS for UPS control via web browser
 • SMTP for alarm notifications and UPS status updates via email
 • Modbus/TCP
 • Maximum expandability
 • Events log and data management
 • Wake-on-LAN management for starting computers via TCP /IP network
 • Other standards: DHCP, DNS, FTP, NTP , ICMP , IGMP
 • Configurable via SSH sessions and HTTP
 • Firmware upgradeable via FTP and HTTP

מדריך הפעלה